Poslanie

Žijeme v dobe informačnej explózie. Denne na nás pôsobí obrovské množstvo informačných zdrojov s rôznou kvalitou obsahu, ktoré nám zaberajú významnú mentálnu kapacitu a o to menej jej máme na serióznu prácu a vzdelávanie.

Web 3.0 nástroje nám umožňujú efektívnejšie poznávať, vzdelávať sa a vyhľadávať. Vďaka nim môžeme pracovať nielen s informáciami, ale aj s vedomosťami v nich obsiahnutými.