Konzultácie v oblasti sémantického vyhľadávania

Dnešné webové sídla majú zakomponované full-textové vyhľadávanie. Problémom je, ako správne radiť výsledky, ak ich je veľa? Väčšina webov nemá na túto výzvu vhodnú odpoveď.

Cieľom je, aby na prvých miestach boli najdôležitejšie veci pre používateľa. Dosiahnuť tento cieľ nie je triviálne a vyžaduje si zásahy do informačnej architektúry a návrh vhodných vyhľadávacích metadát. Poskytujeme konzultačné služby aj v tejto oblasti.