Vytvorenie vedomostnej základne

V rámci tejto služby realizujeme sémantickú dekompozíciu väčšieho počtu dokumentov a webových sídiel so spoločnou tematikou, ich transformáciu do stromov, a integráciu do spoločnej vedomostnej základne.

Príkladom vedomostnej základne je vedomostná základňa pre ochranu osobných údajov na báze všetkých informačných zdrojov EÚ prezentovanú v rámci finále EÚ Datathon 2017.