Nástroj na správu sémantických máp

Nástroj na správu sémantických máp sa skladá z prehliadača a editora jednotlivých položiek máp.

Prehliadač sémantických máp umožňuje zobrazenie a vyhľadávanie v rámci jednotlivých častí mapovaného dokumentu, zobrazenie entít identifikovaných v dokumente a zobrazenie vzťahov medzi časťami dokumentu a entitami. Editor sémantických máp umožňuje prácu s jednotlivými položkami sémantických máp.

Nástroj na správu sémantických máp pre legislatívu Slovenskej republiky je prístupný v rámci portálu Law-reg.