Stromy vedomostí

Strom vedomostí vytvorený z dokumentu alebo iného materiálu vznikne jeho sémantickou dekompozíciou a štruktúrovaním tak, že sú v ňom identifikované všetky sémanticky významné entity. Ak nie sú pomenované, dostanú efektívny vyhľadateľný názov a následne sú klasifikované, tagované a umiestnené do stromovej štruktúry. Stromová sémantická štruktúra má implementované efektívne vyhľadávanie.

 

Súvisiace služby: