Nástroj na správu stromov vedomostí

Nástroj na správu stromov vedomostí sa skladá z prehliadača a editora stromov vedomostí.

Prehliadač stromov vedomostí je voľne prístupné cloudové prostredie pre publikovanie stromov vedomostí a prácu s nimi, nevyžaduje inštaláciu a stačí len webový prehliadač na smartfóne, tablete, PC. Editor stromov vedomostí je cloudové prostredie pre vytváranie a údržbu stromov vedomostí.

Nástroj na správu stromov vedomostí je prístupný v rámci portálu Knowww.