Sémantické mapy

Sémantická mapa vytvorená z dokumentu je istým analógom google mapy.  Je v nej zmapované a pomenované všetko, čo môže byť pre používateľa zaujímavé (tzv. points of interest). V rámci mapy si používateľ vyhľadáva to, čo je pre neho dôležité. Sémantická mapa je podrobnejšia ako strom vedomostí. Je doplnkovým formátom k .pdf forme dokumentu.

Ako príklad si vezmime sémantickú mapu zákona. Sú v nej uvedené všetky práva a povinnosti jednotlivých subjektov, ktorých sa zákon týka. Z bežného formátu vybraného zákona na slovenskom portáli legislatívy Slov-lex, nevie používateľ zistiť, ktoré paragrafy sa týkajú práve jeho.

Príklad sémantickej mapy:

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike

 

Súvisiace služby: