Zabezpečenie súladu s GDPR

Predmetom služby je podpora zabezpečovania súladu s legislatívou v oblasti informačných technológií a kybernetickej bezpečnosti, najmä s nariadením EÚ o ochrane osobných údajov – GDPR a zákonom o kybernetickej bezpečnosti pre veľké organizácie (napr. ministerstvá, nadnárodné spoločnosti).

Služba vychádza z dekompozície právnych aktov do regulácií, ich transformácie do konkrétnych povinností organizácie, identifikácia vhodnej formy plnenia povinností a spôsobu ich zabezpečenia.

Nasleduje gap a dopadová analýza, návrh akčného plánu zabezpečovania súladu, príprava preukazovania súladu, podpora podriadených organizácií a útvarov, vzdelávacia a konzultačná podpora zodpovedných osôb. Pre niektoré IS je potrebné vykonať špecializované Posúdenie vplyvov na práva a slobody fyzických osôb.