Web 3.0 je tu


Žijeme v dobe informačnej explózie. Denne na nás pôsobí obrovské množstvo informačných zdrojov s rôznou kvalitou obsahu, ktoré nám zaberajú významnú mentálnu kapacitu.

Web 3.0 nástroje nám umožňujú efektívnejšie poznávať, vzdelávať sa a vyhľadávať. Vďaka nim môžeme pracovať nielen s informáciami, ale aj s vedomosťami v nich obsiahnutými.

smaple image

Produkty


Stromy vedomostí

Stromy vedomostí umožňujú intuitívnu navigáciu v rámci hierarchie informácií z dokumentov a iných zdrojov


Vedomostné základne

Vedomostné základne umožňujú zlúčenie a viacerých stromov vedomostí do jedného vyhľadávacieho priestoru


Sémantické mapy

Sémantické mapy identifikujú a prepájajú entity extrahované z textov a vytvárajú tak novú dimenziu prehľadu informácií

Vyskúšajte
Knowww portál

Knowww portál obsahuje stromy vedomostí a vedomostné bázy z rôznych oblastí.

Portál knowww

Vyskúšajte
Portál regulácií

Portál regulácií obsahuje sémentické mapy z právnych predpisov Slovenskej republiky.

Portál regulácií