Konzultácie v oblasti Webu 3.0

Predmetom konzultačných služieb sú aktivity týkajúce sa sémantiky informácií a vedomostí publikovaných organizáciou vo forme dokumentov, webových stránok, datasetov, sociálnych sietí.

Výsledkom aktivít sú návrhy alebo aj realizácie vedomostnej základne, registrov, slovníkov pojmov, príručiek, manuálov a ďalších sémantických štruktúr podporujúcich internú a externú činnosť organizácie.