Konzultačné služby

 • Ministerstvo zdravotníctva SR a 110 podriadených organizácií
  • Národné centrum zdravotníckych informácií
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podriadené organizácie
  • Slovenský pozemkový fond
 • Asseco Central Europe, a.s.