Spoločnosť

Lewik s.r.o. je spoločnosť zameraná na technologické inovácie v oblasti webových služieb. Ponúka Web 3.0 riešenia založené na sémantickom mapovaní pre efektívne štruktúrovanie informácií a vyhľadávanie v bohatom informačnom obsahu. Jej produkty poskytujú intuitívne užívateľské rozhranie pre prácu s jedným alebo viacerými informačnými zdrojmi.