Transformácia dokumentov do stromov vedomostí

Táto služba nadväzuje na sémantickú dekompozíciu. Všetky dôležité informácie z dekomponovaných dokumentov sú podané vo forme tzv. stromu vedomostí (Tree of knowledge) podľa Web 3.0 štandardu W3C SKOS. Strom je zobrazený v cloudovom prostredí prístupnom cez webový prehliadač na smartfóne, tablete, PC.

Ako takéto stromy vedomostí vyzerajú, si môžete pozrieť na portáli Knowww.

Zmyslom týchto stromov je významne uľahčiť čitateľovi, zákazníkovi orientáciu, štúdium a najmä vyhľadávanie v zložitom, veľkom dokumente alebo skupine dokumentov. Vyhľadávanie je primárne sémantické; full-textové vyhľadávanie je ďalšou z možností.

Príkladom zložitého dokumentu je zákon, legislatívny akt EÚ, medzinárodná zmluva, vyhláška, stratégia, koncepcia, metodika, návod, organizačný poriadok, učebnica, monografia, filozofické alebo ekonomické dielo.